Kierownictwo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Poznaniu
Dyrektor Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu
dr n. med. Witold Draber

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu  Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (1987r.)
Przeszedł wszystkie szczeble kariery w placówkach służby zdrowia,od sanitariusza, lekarza rodzinnego, lekarza specjalistę do dyrektora POSUM (1992-2000) i dyrektora RSPR
w Poznaniu (2000-2012).

Jest specjalistą II stopnia w dziedzinach: choroby wewnętrzne, diabetologia i organizacja ochrony zdrowia.
W 1999 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych po obronie pracy na temat:
„ Ocena epidemiologiczna pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek z terenu województwa poznańskiego w latach 1994-1998”


 

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
              mgr Anna Łyczyńska


Główna Księgowa
Danuta Franciszczak


Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości
mgr Anna Łyczyńska


Kierownicy Oddziałów

Kierownik Oddziału Epidemiologii
lek. med. Anna Ciepłuch
tel. (61) 856 28 69

Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej
mgr inż. Marcin Wojtaszek
tel. (61) 852 57 49

Kierownik Oddziału Higieny Pracy
lek. med. Maria Bielska
tel. (61) 856 28 68

Kierownik Oddziału Higieny Żywności,
Żywienia i Przedmiotów Użytku

mgr inż. Krystyna Cegiel-Pawełek
tel. (61) 856 28 73

Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
mgr Elżbieta Golec-Ładzińska
tel. (61) 852 58 62

Kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
mgr inż. Lilla Łabno
tel. (61) 856 28 87

Kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
mgr Hanna Jankowska
tel. (61) 856 28 80

Koordynator Sekcji Prawnej
mgr Dorota Baczyńska-Hańczewska
tel. (61) 856 28 52

Kierownik Oddziału Kadr i Szkoleń
Hanna Dobrowolska
tel. (61) 856 28 86

Kierownik Oddziału Organizacji i Statystyki
mgr inż. Bogumiła Jaxa-Kwiatkowska
tel. (61) 856 28 57

Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
i Ochrony Przeciwpożarowej

Zofia Nawrocka
tel. (61) 856 28 56


Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych


tel. (61) 854 48 36


Opublikował: Bogumiła Jaxa-Kwiatkowska
Publikacja dnia: 28.12.2012
Podpisał: Bogumiła Jaxa-Kwiatkowska
Dokument z dnia: 19.01.2012
Dokument oglądany razy: 1875
6.07.2020 // psse-poznan.pl/BIP