Skargi i wnioski

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w poniedziałki od godz 13.00 -14.00
w czwartki od godz 9.00-10.00


Skargi i wnioski muszą zawierać:
      1. Imię i Nazwisko (nazwę) wnoszącego.
      2. Adres wnoszącego.

UWAGA

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Podstawa prawna:

     1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
         (Dz.U.z 2017 r. , poz. 1257 późn. zm.) Dział VIII ,,Skargi i wnioski".

     2. Rozporządzenioe Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji
         przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46)
.


Opublikował: Ewa Smuszkiewicz
Publikacja dnia: 04.04.2018
Podpisał: Ewa Smuszkiewicz
Dokument z dnia: 04.04.2017
Dokument oglądany razy: 4221
19.10.2019 // psse-poznan.pl/BIP