Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr 1/10 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowej StacjiSanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.


Zarządzenie Nr 3/11 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu.


Zarządzenie Nr6/12 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu z dnia 30 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowej StacjiSanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu.

Zarządzenie Nr 6/12 Dyrektora PSSE

Regulamin organizacyjny PSSE

Zarządzenie nr 11/12 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu

Zarządzenie nr 13/17 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu z dnia 14 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu (regulamin+Schemat)

Zarzadzenie nr 6/18 Dyrektora Powitowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 30 maja 2018r. zmieniajace zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu(regulamin+schemat)


Opublikował: Ewa Smuszkiewicz
Publikacja dnia: 12.07.2018
Podpisał: Ewa Smuszkiewicz
Dokument z dnia: 12.07.2018
Dokument oglądany razy: 3823
3.06.2020 // psse-poznan.pl/BIP