RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.08.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja numeru telefonu.

Kierownictwo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Poznaniu
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
dr n. med. Witold DraberUkończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu (1987r.)
Przeszedł wszystkie szczeble kariery w placówkach służby zdrowia, od sanitariusza, lekarza rodzinnego, lekarza specjalistę do dyrektora POSUM (1992-2000)i dyrektora RSPR
w Poznaniu (2000-2012).

Jest specjalistą II stopnia w dziedzinach: choroby wewnętrzne, diabetologia i organizacja ochrony zdrowia.

W 1999 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych po obronie pracy na temat:
„ Ocena epidemiologiczna pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek z terenu województwa poznańskiego w latach 1994-1998”.


 

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
              mgr Anna Łyczyńska

Główna Księgowa
Danuta Franciszczak

Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości
mgr Anna Łyczyńska

                                         Kierownicy Oddziałów

Kierownik Oddziału Epidemiologii
mgr Anna Stejakowska
tel. (61) 646 78 69

Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej
mgr inż. Marcin Wojtaszek
tel. (61) 646 78 01

Kierownik Oddziału Higieny Pracy
    lek. med. Maria Bielska
tel. (61) 646 78 68

Kierownik Oddziału Higieny Żywności,
Żywienia i Przedmiotów Użytku

mgr inż. Krystyna Cegiel-Pawełek
tel. (61) 646 78 73

Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
 mgr  Elżbieta Golec - Ładzińska
tel. (61) 646 78 09

Kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
mgr inż. Lilla Łabno
tel. (61) 646 78 23

Kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
mgr Hanna Jankowska
tel. (61) 646 78 32

Koordynator Sekcji Prawnej
mgr Dorota Baczyńska-Hańczewska
tel. (61) 646 78 52

Kierownik Oddziału Kadr i Szkoleń
mgr Hanna Dobrowolska
tel. (61) 646 78 86

Kierownik Oddziału Organizacji i Statystyki
mgr Ewa Smuszkiewicz
tel. (61) 646 78 57

Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
i Ochrony Przeciwpożarowej

Zofia Nawrocka
tel. (61) 646 78 42


Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych

mgr Mirosław Biegański

tel. (61) 646 78 93Opublikował: Ewa Smuszkiewicz
Publikacja dnia: 18.08.2015
Podpisał: Ewa Smuszkiewicz
Dokument z dnia: 18.08.2015
Dokument oglądany razy: 5 375