RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności PSSE w PoznaniuPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
zapewnia realizację zadań
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu
z zakresu zdrowia publicznego,

w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

  • higieny środowiska,
  • higieny pracy w zakładach pracy,
  • higieny procesów nauczania i wychowania,
  • higieny wypoczynku i rekreacji,
  • zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
  • higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz      pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w celu ochrony  zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych
    i zawodowych.

Wykonywanie powyższych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej
w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska,
a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.
Opublikował: Ewa Smuszkiewicz
Publikacja dnia: 24.03.2017
Podpisał: Ewa Smuszkiewicz
Dokument z dnia: 24.03.2017
Dokument oglądany razy: 7 201