RSS
A A A K
SmodBIP

System Jakości



W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu
wdrożony jest
System Zarządzania zgodny z wymaganiami
Normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012

Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych”.


System Zarządzania Jakością ma na celu zapewnienie spełnienia wymagań Klientów i stałą poprawę jakości świadczonych usług.

W PSSE w Poznaniu System Zarządzania funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty:
1. Politykę Jakości.
2. Księgę Jakości.
3. Procedury Ogólne.
4. Instrukcje.
5. Procedury Techniczne.

Nadzór nad wdrożeniem i prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu pełni Główny Specjalista
do Spraw Systemu Jakości.

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości
(Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego)

mgr Barbara Rochowiak
ul. Gronowa 22
61-655 Poznań
tel. 61 646 78 51



Opublikował: Ewa Smuszkiewicz
Publikacja dnia: 24.03.2017
Podpisał: Ewa Smuszkiewicz
Dokument z dnia: 24.03.2017
Dokument oglądany razy: 3 738