RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.04.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja Strony

Status prawny

1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej,   w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.

2. Obszarem działalności Powiatowej Stacji jest miasto Poznań i powiat poznański.

3. Stacja wpisana jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem księgi rejestrowej 30-02344 prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego.

4. Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu został wprowadzony zarządzeniem Nr 353/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2012 r.

ZARZADZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie nadania statutu PSSE w Poznaniu

STATUT PSSEOpublikował: Ewa Smuszkiewicz
Publikacja dnia: 19.04.2017
Podpisał: Ewa Smuszkiewicz
Dokument z dnia: 24.03.2017
Dokument oglądany razy: 3 204