RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.07.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: anulowano

Przetargi

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych dla PSSE w Poznaniu:

SIZW

zał 1 formularz ofertowy

zał 2 formularz cenowy

zał 3 oświadczenie wykonawcy

zał 3A oświadczenie wykonawcy

zał 3B zobowiązanie

zał 3C informacja

zał 4 projekt umowy

zał 5 klauzula informacyjna

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:  
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=96404420-20ca-4b1b-916b-e9a0cbbdd580

Odpowiedzi_na_zapytania

Zał_1_formularz_ofertowy_(poprawiony)

Zał_4_projekt_umowy_(poprawiony)

odpowiedz II na zapytanie

Zał. 4_projekt umowy (poprawiony)

Rozstrzygnięcie

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyOpublikował: Ewa Smuszkiewicz
Publikacja dnia: 20.07.2018
Podpisał: Ewa Smuszkiewicz
Dokument z dnia: 20.07.2018
Dokument oglądany razy: 3 352