RSS
A A A K
SmodBIP

Organizacja

             PODSTAWY PRAWNE


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1) Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. , poz. 59 .),

2)  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. , poz. 869.).

3) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z 2018 poz. 160

4) Innych przepisów szczególnych określających zadania
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

5) Regulaminu Organizacyjnego 

6) Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu Opublikował: Ewa Smuszkiewicz
Publikacja dnia: 29.05.2019
Podpisał: Ewa Smuszkiewicz
Dokument z dnia: 29.05.2019
Dokument oglądany razy: 7 578