RSS
A A A K
SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
(BIP), to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.
Obowiązek udostępniania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej - wynika
z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018 poz. 1330 ze zm.).
Zasady działania stron Biuletynu Informacji Publicznej określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
(Dz. U. Nr 67, poz. 619).

Instrukcja korzystania z BIP
1. Przeglądanie stron
Wybierz z menu po lewej stronie ekranu interesujący Cię dział. Strony BIP publikowane
są jako strona i jej podstrony.
Na dole każdej strony znajduje się metryczka z informacjami o dacie i autorze dokumentu, dacie publikacji, osobie publikującej, liczbie odsłon dokumentu, a także odnośnik
do funkcji wydruku strony oraz do rejestru zmian. Odsłony liczone są od pierwszej wersji dokumentu. Przeglądanie stron archiwalnych nie wpływa na licznik.

2. Strony systemowe
System, obok stron informacyjnych, udostępnia strony systemowe (obowiązkowe
w każdym BIP):
1)redakcja – wykaz redaktorów BIP z ich danymi kontaktowymi
(adres, nr telefonu i faksu, aktywny adres e-mail);
2)mapa strony – dynamicznie generowane drzewo dokumentów;
3) statystyki – graficzna egzemplifikacja 10 najczęściej odwiedzanych, dokumentów oraz zbiorcze zestawienie wszystkich dokumentów i ich odsłon;
4)instrukcja korzystania – niniejszy dokument,
5)pozostałe informacje – zbiór informacji na temat sposobu dostępu do danych publicznych
nie ujętych w BIP.

3. Moduł wyszukiwania
Aby przeszukiwać serwis BIP, należy w okienko wyszukiwarki wpisać szukaną frazę
i kliknąć przycisk lub nacisnąć klawisz "enter". System umożliwia przeszukiwanie aktualnych dokumentów oraz opcjonalnie dokumentów archiwalnych.

4. Odnośnik do portalu BIP.gov.pl
Pod głównym menu znajduje się logo BIP, będące odnośnikiem do portalu BIP
pod adresem
                                                     
http://www.bip.gov.pl.

5. Rejestr stron usuniętych
Jeżeli jakikolwiek dokument ma zostać usunięty z BIP, automatycznie trafi do rejestru stron usuniętych wraz z adnotacją o powodzie usunięcia.

Uwaga:
usunięty dokument może zostać przywrócony. Jeśli więc dokument był w rejestrze usuniętych,
a teraz go tam nie ma , to znaczy, że został przywrócony.

6. Moduł przetargowy
Moduł przetargowy w SmodBIP został podzielony na cztery części:
1)przetargi podlegające Ustawie o Zamówieniach Publicznych;
2)przetargi niepodlegające tej Ustawie;
3)przetargi zakończone (rozstrzygnięte i nie rozstrzygnięte);
4)przetargi usunięte (rejestr przetargów usuniętych).

Każda zmiana treści ogłoszeń jest archiwizowana w rejestrze zmian.
W treści można umieszczać grafiki i pliki do pobrania. Pliki te NIE SĄ archiwizowane
w przypadku ich wymiany!
Przetargi w każdej grupie wyświetlane są kolejno jeden pod drugim w pakietach po 15 (stronicowanie). Metryczka dotyczy strony (grupy). Metryczka każdego przetargu znajduje się na stronie konkretnego przetargu.
Po edycji statystyki oglądalności, strony są kontynuowane na stronach archiwalnych .
"Zegar" jest blokowany na liczbie odwiedzin do chwili dokonania zmiany.Opublikował: Ewa Smuszkiewicz
Publikacja dnia: 29.05.2019
Podpisał: Ewa Smuszkiewicz
Dokument z dnia: 29.05.2019
Dokument oglądany razy: 3 552