RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.08.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja Stanowisk

Kierownictwo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Poznaniu
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
dr n. med. Witold DraberUkończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu (1987r.)
Przeszedł wszystkie szczeble kariery w placówkach służby zdrowia, od sanitariusza, lekarza rodzinnego, lekarza specjalistę do dyrektora POSUM (1992-2000)i dyrektora RSPR
w Poznaniu (2000-2012).

Jest specjalistą II stopnia w dziedzinach: choroby wewnętrzne, diabetologia i organizacja ochrony zdrowia.

W 1999 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych po obronie pracy na temat:
„ Ocena epidemiologiczna pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek z terenu województwa poznańskiego w latach 1994-1998”.


 

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

 mgr Barbara Rochowiak

Główna Księgowa
Danuta Franciszczak

Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości
mgr Barbara Rochowiak

                                                           Kierownicy Oddziałów

 Kierownik Oddziału Epidemiologii
mgr Anna Pawłowska
tel. (61) 646 78 69

Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej
mgr inż. Marcin Wojtaszek
tel. (61) 646 78 01

Kierownik Oddziału Higieny Pracy
    lek. med. Maria Bielska
tel. (61) 646 78 68

Kierownik Oddziału Higieny Żywności,
Żywienia i Przedmiotów Użytku

mgr inż. Dorota Czerwińska
tel. (61) 646 78 74

Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
 mgr  Elżbieta Golec - Ładzińska
tel. (61) 646 78 09

Kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
mgr inż. Karolina Ligocka
tel. (61) 646 78 23

Kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
mgr Hanna Jankowska
tel. (61) 646 78 32

Koordynator Sekcji Prawnej
mgr Alicja Bohdziewicz-Sawicka
tel. (61) 646 78 52

Kierownik Oddziału Kadr i Szkoleń
mgr Hanna Dobrowolska
tel. (61) 646 78 86

Kierownik Oddziału Organizacji i Statystyki
mgr Ewa Smuszkiewicz
tel. (61) 646 78 57

Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
i Ochrony Przeciwpożarowej

Zofia Nawrocka
tel. (61) 646 78 42


Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej
i Spraw Obronnych

inż. Mirosław Biegański

tel. (61) 646 78 93Opublikował: Ewa Smuszkiewicz
Publikacja dnia: 02.08.2019
Podpisał: Ewa Smuszkiewicz
Dokument z dnia: 02.08.2019
Dokument oglądany razy: 8 490