Założenia Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

4 stycznia 2019

Program określa priorytetowe cele i zadania na lata 2014-2018, na jakich powinny opierać się działania związane z redukcją zagrożeń wynikających z palenia tytoniu w społeczeństwie polskim. Głównym jego celem jest ograniczenie ekspozycji na dym tytoniowy w odniesieniu do czynnego i biernego palenia.

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia realizuje zadania dotyczące informowania i ostrzegania o ryzyku zdrowotnym związanym z używaniem tytoniu (Zadanie 4 POZNPT).

 

Programy i akcje podejmowane w ramach POZNPT:
- Czyste powietrze wokół nas
- Bieg po zdrowie
- konkurs „Palić, nie palić - oto jest pytanie?”
- Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra Tytoń
- Światowy Dzień Bez Tytoniu
- Światowy Dzień Rzucania Palenia

POZNPT na lata 2014-2018 - załącznik do pobrania na dole strony 

 

Dokumentem porządkującym zagadnienia prawne dotyczące palenia tytoniu w Polsce jest ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 

 Od 8 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 oraz z 2016 r. poz. 960, 1331). Na mocy nowych przepisów palenie e-papierosów, tak jak i tradycyjnego tytoniu jest zakazane w miejscach publicznych między innymi na przystankach, w placówkach medycznych oraz obiektach sportowo-rekreacyjnych. Ustawa wprowadza zakaz udostępniania i sprzedaży papierosów elektronicznych i pojemników z płynem osobom poniżej 18 lat. W przypadku wątpliwości co do wieku, sprzedawca będzie mógł zażądać dokumentu potwierdzającego wiek. Nie można sprzedawać e-papierosów i pojemników zapasowych w automatach i sprzedawać ich na odległość (np. przez Internet). Również obowiązuje zakaz ich promowania i reklamowania. Osobom, które nie będą stosowały się do zakazu palenia w miejscach publicznych grozi grzywna w wysokości do 500 zł. Zgodnie z Art. 5 ust. 1a „Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia").
 

Na dole strony do pobrania treść raportu pt. „Wpływ e-papierosów na zdrowie w porównaniu do papierosów tradycyjnych w świetle badań naukowych” przygotowany przez prof. dr hab. n. med. Andrzeja Sobczaka kierownika Zakładu Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Kierownika Zakładu Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia w Sosnowcu wraz z zespołem.

Marta Pers

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-04
Data publikacji:2019-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Marta Pers
Osoba wprowadzająca dokument:Zuzanna Jaskot
Liczba odwiedzin:1285