Zastosowanie etykiet typu "peel off" w oznakowaniu środków spożywczych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

9 września 2019

Poniższy artykuł przedstawia stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego, które zostało uzgodnione z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównym Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno — Spożywczych oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Zawiadomienie Komisji w sprawie pytań i odpowiedzi dotyczących stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (pkt. 2.2.1), w którym zawarto interpretację art. 12 (dostępność i umieszczenia obowiązkowych informacji na temat żywności) rozporządzenia nr 1169/2011 podaje, że: „Etykiety nie mogą być łatwo usuwalne, tak aby nie ograniczać dostępu konsumenta do obowiązkowych informacji na temat żywności.W przypadku dołączonych do opakowania etykiet odklejanych należy przeprowadzić indywidualną ocenę, aby ustalić, czy spełnione są ogólne wymogi dotyczące obecności, dostępności i położenia obowiązkowych informacji. Można stosować każdy rodzaj etykiety uznany za spełniający wyżej wymienione kryteria."

Mając na uwadze powyższe, etykieta typu „peel-off”, która zawiera obowiązkowe informacje nt. żywności na wewnętrznej stronie naklejki, nie spełnia wymogów rozporządzenia nr 1169/2011, przede wszystkim ze względu na brak łatwego dostępu do obowiązkowych danych na temat żywności. Dane te są zasłonięte i konsument musi odkleić pierwszą stronę etykiety by przeczytać np. skład produktu bądź informację o składnikach alergennych. Z przepisów art. 12 i 13 ww. rozporządzenia wynika, że niezbędne informacje na temat żywności muszą być łatwo dostępne dla konsumenta, nieukryte i niezasłonięte, co nie jest spełnione w wyżej opisanym przypadku.

Tego rodzaju innowacyjny sposób przedstawiania informacji nt. żywności może wprowadzać konsumentów w błąd - konsumenci mogą nie wiedzieć gdzie szukać informacji. Etykieta „peel-off” wymaga również sprawności manualnej, co u części konsumentów może skutkować niezdolnością do odklejenia naklejki (osoby chore, niepełnosprawne), a u innych powodować obawy związane z możliwością jej uszkodzenia lub np. stłuczeniem szklanego opakowania. Poza przewidzianymi przez ustawodawcę odstępstwami (art. 16 i art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1169/2011) od umieszczania obowiązkowych informacji nt. żywności związanymi z ograniczeniami powierzchni opakowań, w pozostałych przypadkach wszystkie obowiązkowe informacje nt. żywności (o ile sam rodzaj żywności nie podlega wyłączeniom w zakresie podawania niektórych rodzajów informacji) powinny być podawane w sposób łatwo dostępny i czytelny dla konsumenta.

Zastosowanie etykiety typu „peel-off" może być natomiast zgodne z przepisami, jeżeli wewnątrz etykiety zamieszczone są jedynie dodatkowe informacje na temat żywności (np. oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, przepisy kulinarne, informacja w innych językach, informacje z zakresu reklamy i promocji), a wszystkie obowiązkowe dane wynikające z przepisów rozporządzenia nr 1169/2011 i przepisów szczegółowych - na zewnętrznej stronie etykiety/opakowania.

 

Źródło: Główny Inspektor Sanitarny www.gis.gov.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-09-09
Data publikacji:2019-09-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Ostrowski
Liczba odwiedzin:1397