Co to jest IQOS?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15 lipca 2020

Powszechna wiedza na temat szkodliwego wpływu palenia tytoniu na zdrowie oraz szeroko zakrojone działania profilaktyczne zmierzające do ograniczenia liczby osób używających nikotyny sprawiają, że stale poszerza się oferta dostępnych na rynku różnego rodzaju urządzeń dozujących nikotynę, które mają stanowić alternatywę dla tradycyjnego palenia tytoniu. Jednym z nich jest IQOS. Zanim jednak zdecydujemy się na jego używanie, warto poznać odpowiedzi na kilka najczęściej zadawanych pytań.

Co oznacza skrót IQOS ?

„I Quit Ordinary Smoking” ( „Rzuciłem zwykłe palenie”)

 Czym jest IQOS ?

IQOS to urządzenie do podgrzewania tytoniu, wewnątrz którego umieszczona jest specjalna płytka podgrzewająca wkład z tytoniem do temp. 350 st. C.

Co zawiera IQOS?

IQOS zawiera prawdziwy tytoń w ilości 3 razy mniejszej niż w tradycyjnym papierosie. Oba zawierają tą samą substancję uzależniającą - nikotynę. To przez nią tak trudno rozstać się z nałogiem.

 Czym różni się IQOS od papierosa tradycyjnego ?

Umieszczona wewnątrz IQOS specjalna płytka podgrzewa wkład z tytoniem do temp.350 st. C

W zwykłym papierosie tytoń jest spalany w temp. powyżej 1000 st. C.

 Czy IQOS jest mniej szkodliwy niż papieros tradycyjny ?

IQOS zawiera niektóre substancje szkodliwe, ale w znacznie mniejszej ilości niż w papierosie. Jednakże, pierwsze niezależne badania wykazują, że zachodzi w nim prawdopodobnie spalanie, a toksyczne oraz kancerogenne składniki są uwalniane. Do końca jednak nie wiadomo, co dzieje się na powierzchni płytki w kontakcie z tytoniem.

Co na temat wpływu używania IQOS na ludzki organizm mówią dotychczasowe badania naukowe ?

 Badania zespołu pod kierunkiem dr Pawany Sharma z University of Technology Sydney i Woolcock Institute of Medical Resarch wykazały, że wdychanie nikotyny zarówno z dymem, jak i wyziewami z nowych urządzeń podgrzewających tytoń, jest toksyczne dla komórek płuc.

 Z publikacji zamieszczonej na łamach „Pediatrics”(2018) przez zespół dr Sharon A. McGrath-Morrow z University of Alabama wynika, że dym z IQOS-a zawiera te same szkodliwe substancje, co dym z papierosa i na podobnych poziomach. W tym szeroki zestaw rakotwórczych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, tlenek węgla i nikotynę na porównywalnym do dymu z papierosów poziomie.

Jakie zagrożenia niesie ze sobą używanie IQOS ?

Zespół dr Sharma ustalił, że ponad połowa osób zainteresowanych urządzeniami podgrzewającymi tytoń nigdy wcześniej nie paliła papierosów. Stąd badacze obawiają się, że mogą zwiększyć one zainteresowanie wyrobami tytoniowymi jako takimi i w rezultacie spowodować wzrost, a nie jak chcieliby lekarze – spadek odsetka palaczy.

 Jak wyglądają regulacje prawne na świecie dotyczące IQOS ?

FDA (ang. Food and Drug Administration, amerykańska Agencja Żywności i Leków, będąca częścią Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych) zezwoliła w kwietniu 2019 roku firmie Philip Morris International na sprzedaż alternatywnych dla papierosów, innowacyjnych wyrobów tytoniowych IQOS, w których tytoń jest podgrzewany a nie spalany.

W swoim stanowisku Agencja zaznaczyła, że produkty te wytwarzają „mniej lub niższe poziomy stężenia niektórych toksyn niż papierosy”. Zaznaczyła również, że produkty te nie są wolne od ryzyka. W uzasadnieniu napisała, że jest to produkt „właściwy dla ochrony zdrowia publicznego”. Decyzję poprzedził dwuletni proces badawczy weryfikujący badania naukowe przeprowadzone przez Philip Morris.

 W Wielkiej Brytanii agencja ds. zdrowia publicznego (Public Health England) zaleca palaczom, którzy nie mogą zerwać z nałogiem, przejście na mniej szkodliwe alternatywy, takie jak wystandaryzowane e-papierosy czy właśnie urządzenia podgrzewające tytoń.

 Różnice między toksycznością aerozolu z IQOS i dymem z papierosa

 Porównując aerozol z IQOS z dymem z papierosa referencyjnego, przeznaczonego do badań, w testach wykazano:

- ponad 90 proc. redukcję cytotoksyczności aerozolu. W genotoksyczności zanotowano redukcję na poziomie 95 proc. Poziom redukcji poziomów substancji szkodliwych w aerozolu z IQOS waha się od 90 do 95 procent, w zależności od tego, które substancje szkodliwe są mierzone

 – w badaniu klinicznym, poziom czynników szkodliwych u osób, które przeszły na IQOS-a podczas testów 90 dniowych obniżył się do poziomów notowanych u osób, które całkowicie rzuciły w tym czasie palenie.

 - aerozol wytwarzany przez podgrzewacze tytoniu w porównaniu do dymu papierosowego, w znacznym stopniu ogranicza stres mitochondrialny i stan zapalny w komórkach ludzkiego organizmu. Badania dotyczą jednak hodowli komórkowych, trudno więc powiedzieć,

 czy aerozole z system elektronicznego podgrzewania tytoniu powodują również mniejszy stres oksydacyjny w komórkach nabłonka układu oddechowego palacza (na podstawie badań przeprowadzonych przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk)

Przytoczone powyżej wyniki badań stanowią przesłankę, by przyjrzeć się tym nowym wyrobom tytoniowym jako alternatywie dla tradycyjnego palenia, ale najzdrowiej oczywiście jest w ogóle nie palić.

Jeżeli chodzi o nowe urządzenia do podgrzewania tytoniu, wciąż nie poznano efektów długotrwałego ich użytkowania; z prostej przyczyny – są zbyt krótko na rynku. Zbyt krótki okres obserwacji nie pozwala również stwierdzić, że użytkowanie tego urządzenia nie ma wpływu na rozwój nowotworów czy też przewlekłych chorób układu oddechowego, takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i astma.

 Zrozumienie szkodliwego wpływu dymu papierosowego na zdrowie zajęło naukowcom prawie pięćdziesiąt lat i mało kto pamięta, że kiedyś uważano palenie papierosów za nieszkodliwe!

Źródła:

https://openres.ersjournals.com/content/5/1/00159-2018

http://pediatrics.aappublications.org/content/141/1/e20172383

https://www.europeanlung.org/en/news-and-events/media-centre/press-releases/new- heated-tobacco-device-causes-same-damage-to-lung-cells-as-e-cigs-and-smoking

www.wgospodarce.pl

www.zdrowie.pap.pl

Emiliana Sowińska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie IQOS

    IQOS

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-15
Data publikacji:2020-07-15
Osoba sporządzająca dokument:Emiliana Sowińska
Osoba wprowadzająca dokument:Zuzanna Jaskot
Liczba odwiedzin:4495