Zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1 grudnia 2017

   Na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego w okresie od marca br. do 01.12.2017r. godz. 13.00 zarejestrowano ogółem 295 zachorowań, w tym 251 u mężczyzn w wieku od 5 do 61 lat oraz 44 zachorowania u kobiet w wieku od 7 do 69 lat. Odnotowano 200 hospitalizacji, 95 osób leczono ambulatoryjnie. Zebrane dane wskazują, iż 58 osób chorych na WZW typu A udzieliło informacji, iż w okresie narażenia na zachorowanie przebywały w krajach: Niemcy, Austria, Słowacja, Grecja, Czechy, Malta, Rumunia, Hiszpania, Holandia, Wielka Brytania, Turcja, Litwa, Włochy, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Albania, Dania, Francja, Wietnam. Sytuację epidemiologiczną zachorowań na WZW typu A w mieście Poznaniu oraz powiecie poznańskim w latach 2006-2016 przedstawiono na ryc.1.

Aktualną sytuację epidemiologiczną dot. zachorowań na WZW typu A dot. miasta Poznania i powiatu poznańskiego przedstawiono w tabeli 1.

Ryc. 1

Tabela nr 1

 

 

      W związku z obserwowanym wzrostem zachorowań na WZW typu A na terenie miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego prowadzony jest nadzór epidemiologiczny nad zgłoszonymi zachorowaniami w ramach działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych. Prowadzone są dochodzenia epidemiologiczne, ustalane czynniki ryzyka i narażenia na zakażenie, prowadzona jest działalność edukacyjna w zakresie zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym. Opracowano ulotkę informacyjną „STOP ZAKAŻENIOM WZW typu A”, w której znajdują się informacje dot. objawów WZW typu A, źródeł zakażenia, dróg szerzenia się zakażeń, okresie wylęgania choroby, okresu zaraźliwości oraz jak zapobiegać zachorowaniom. Ulotki zostały rozdystrybuowane na terenie miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego do podmiotów leczniczych, obiektów użyteczności publicznej, biur podróży, placówek szkolnych, restauracji, pubów, miejsc sprzedaży żywności, zakładów pracy gdzie zarejestrowano zachorowania.

ULOTKA informacyjna „STOP ZAKAŻENIOM WZW typu A”  http://www.psse-poznan.pl/download/wzw-A.pdf

      Wg danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny www.pzh.gov.pl obecnie w Europie trwa ognisko WZW typu A, w którym zachorowania głównie dotyczą mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami (ang.MSM). Zwiększona liczba ognisk WZW typu A, jak również odnotowane w tych ogniskach zachorowania mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami sugerują, że Polska także jest objęta trwającym w Europie ogniskiem. Wg danych NIZP-PZH jak dotąd zachorowania w bieżącym roku zgłaszane są głównie z województw: wielkopolskiego, mazowieckiego, zachodnio-pomorskiego, dolnośląskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Więcej informacji dot. zachorowań oraz rekomendacji Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) na stronie: (http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/viral-hepatitis/pages/viral-hepatitis.aspx) oraz stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/537-ognisko-wzw-a-wsrod-mezczyzn-majacych-kontakty-seksualne-z-mezczyznami-w-europie-i-polsce?highlight=WyJ3enciLCJhIiwid3p3IGEiXQ== oraz NIZP-PZH: http://www.pzh.gov.pl/ognisko-wzw-a-wsrod-mezczyzn-majacych-kontakty-seksualne-z-mezczyznami-w-europie-i-polsce/

Głównym sposobem zapobiegania zakażeniom WZW typu A są szczepienia ochronne, które w związku z opisywanym ogniskiem rekomendowane są przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób:

1. Mężczyznom mającym kontakty seksualne z mężczyznami (MSM), mieszkającym na obszarach gdzie występuje aktualnie wzrost zachorowań na WZW A wśród MSM.

2. MSM, podróżującym na obszary, gdzie trwają ogniska WZW A wśród MSM.

3. MSM, ze zdiagnozowanymi chorobami, których przebieg może zostać zaostrzony poprzez infekcję wirusem WZW A (np. z wirusowym zapaleniem wątroby typu B oraz wirusowym zapaleniem wątroby typu C).

      Informacje dot. szczepień przeciw WZW typu A dostępne są na Portalu Szczepienia.info: http://szczepienia.pzh.gov.pl  . Portal należy do sieci Vaccine Safety Net (VSN) i posiada akredytację WHO jako platforma wiedzy na temat szczepień. Informacje na portalu są przygotowane przez ekspertów NIZP-PZH oraz współpracujących lekarzy wakcynologów, w oparciu o aktualne fakty naukowe.

      Wykaz punktów, w których można wykonać szczepienia przed wyjazdem za granicą dostępny jest na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

http://gis.gov.pl/images/ep/wykaz_punkt%C3%B3w_2015_%C5%BC%C3%B3%C5%82ta_gor%C4%85czka_7_07_15.pdf

Anna Stejakowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-12-01
Data publikacji:2017-12-01
Osoba sporządzająca dokument:Anna Stejakowska
Osoba wprowadzająca dokument:Weronika Gołąbek
Liczba odwiedzin:4413

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-12-01 13:47:53Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-11-20 13:32:03Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-11-14 12:16:12Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-11-14 12:15:19Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-11-14 12:11:25Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-11-03 08:48:07Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-10-30 12:02:47Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-10-20 13:38:11Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-10-18 09:04:25Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-10-09 13:13:00Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-10-02 07:47:52Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-09-29 13:48:49Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-09-29 13:46:35Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-09-25 11:43:00Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-09-25 11:09:37Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-09-25 10:57:22Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-09-22 11:07:16Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-09-22 11:04:36Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-09-22 11:03:00Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-09-22 09:53:17Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-09-22 09:40:04Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-09-22 08:01:41Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-09-22 08:01:19Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-09-18 11:36:09Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-09-18 11:33:09Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-09-06 12:49:37Weronika GołąbekAktualizacja na dzień 06-09-2017Zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-08-30 08:39:02Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-08-25 13:27:11Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-08-21 13:13:02Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-08-17 09:54:22Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-08-17 09:52:26Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-08-02 08:24:05Weronika GołąbekZmiana na polecenie dyr B.RochowiakZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-07-25 14:16:43Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-07-14 12:23:59Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-07-03 14:24:20Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-06-23 12:37:16Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-06-20 08:06:54Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-06-12 13:55:26Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-06-12 13:53:13Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-06-12 13:16:03Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-06-06 08:52:48Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-06-05 14:17:59Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-06-05 14:15:30Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-06-05 14:14:08Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-06-05 14:12:11Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-06-05 14:09:05Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-05-24 14:20:19Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-05-24 14:19:21Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00
2017-05-24 14:06:51Weronika GołąbekaktualizacjaZachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 01.12.2017r., godz. 13.00