Zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 19.01.2018r., godz. 9.00

 

 

 

 

      W związku z obserwowanym wzrostem zachorowań na WZW typu A na terenie miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego prowadzony jest nadzór epidemiologiczny nad zgłoszonymi zachorowaniami w ramach działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych. Prowadzone są dochodzenia epidemiologiczne, ustalane czynniki ryzyka i narażenia na zakażenie, prowadzona jest działalność edukacyjna w zakresie zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym. Opracowano ulotkę informacyjną „STOP ZAKAŻENIOM WZW typu A”, w której znajdują się informacje dot. objawów WZW typu A, źródeł zakażenia, dróg szerzenia się zakażeń, okresie wylęgania choroby, okresu zaraźliwości oraz jak zapobiegać zachorowaniom. Ulotki zostały rozdystrybuowane na terenie miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego do podmiotów leczniczych, obiektów użyteczności publicznej, biur podróży, placówek szkolnych, restauracji, pubów, miejsc sprzedaży żywności, zakładów pracy gdzie zarejestrowano zachorowania.

ULOTKA informacyjna „STOP ZAKAŻENIOM WZW typu A”  http://www.psse-poznan.pl/download/wzw-A.pdf

      Wg danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny www.pzh.gov.pl obecnie w Europie trwa ognisko WZW typu A, w którym zachorowania głównie dotyczą mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami (ang.MSM). Zwiększona liczba ognisk WZW typu A, jak również odnotowane w tych ogniskach zachorowania mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami sugerują, że Polska także jest objęta trwającym w Europie ogniskiem. Wg danych NIZP-PZH jak dotąd zachorowania w bieżącym roku zgłaszane są głównie z województw: wielkopolskiego, mazowieckiego, zachodnio-pomorskiego, dolnośląskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Więcej informacji dot. zachorowań oraz rekomendacji Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) na stronie: (http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/viral-hepatitis/pages/viral-hepatitis.aspx) oraz stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/537-ognisko-wzw-a-wsrod-mezczyzn-majacych-kontakty-seksualne-z-mezczyznami-w-europie-i-polsce?highlight=WyJ3enciLCJhIiwid3p3IGEiXQ== oraz NIZP-PZH: http://www.pzh.gov.pl/ognisko-wzw-a-wsrod-mezczyzn-majacych-kontakty-seksualne-z-mezczyznami-w-europie-i-polsce/

Głównym sposobem zapobiegania zakażeniom WZW typu A są szczepienia ochronne, które w związku z opisywanym ogniskiem rekomendowane są przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób:

1. Mężczyznom mającym kontakty seksualne z mężczyznami (MSM), mieszkającym na obszarach gdzie występuje aktualnie wzrost zachorowań na WZW A wśród MSM.

2. MSM, podróżującym na obszary, gdzie trwają ogniska WZW A wśród MSM.

3. MSM, ze zdiagnozowanymi chorobami, których przebieg może zostać zaostrzony poprzez infekcję wirusem WZW A (np. z wirusowym zapaleniem wątroby typu B oraz wirusowym zapaleniem wątroby typu C).

      Informacje dot. szczepień przeciw WZW typu A dostępne są na Portalu Szczepienia.info: http://szczepienia.pzh.gov.pl  . Portal należy do sieci Vaccine Safety Net (VSN) i posiada akredytację WHO jako platforma wiedzy na temat szczepień. Informacje na portalu są przygotowane przez ekspertów NIZP-PZH oraz współpracujących lekarzy wakcynologów, w oparciu o aktualne fakty naukowe.

      Wykaz punktów, w których można wykonać szczepienia przed wyjazdem za granicą dostępny jest na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

http://gis.gov.pl/images/ep/wykaz_punkt%C3%B3w_2015_%C5%BC%C3%B3%C5%82ta_gor%C4%85czka_7_07_15.pdf