Zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego