Zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 19.01.2018r., godz. 9.00

          Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A) to choroba zakaźna wywołana przez wirusa HAV (Hepatitis A Virus), który jest odporny na działanie czynników zewnętrznych, tj. temperatura, substancje chemiczne. Zakażenie szerzy się głównie drogą pokarmową, drogą zakażeń typu kałowo-doustnych, a także przez zakażone produkty żywnościowe (zwłaszcza warzywa, owoce, owoce morza, niepoddane skutecznej obróbce termicznej), a także przez wodę zakażoną przez osoby wydalające wirusa HAV z kałem, niepoddaną skutecznym zabiegom dezynfekcyjnym. Do zakażenia może dojść również drogą kontaktów seksualnych. Istnieje potencjalne, choć niewielkie ryzyko zakażenia drogą naruszenia ciągłości tkanek (drogą krwi).

          U osób dorosłych częstym objawem zakażenia HAV jest żółtaczka, której towarzyszą objawy ogólne, tj. gorączka, brak apetytu, nudności, wymioty. Objawy te pojawiają się 2-7 tygodni od momentu zakażenia i mogą trwać nawet przez wiele tygodni. Osoby zakażone HAV są zakaźne nawet w okresie 2 tygodni przed pojawieniem się u nich pierwszych objawów i około tygodnia (czasami więcej) po ich ustąpieniu.

          Zapobieganie zachorowaniom na wirusowe zapalenie wątroby typu A, to głównie przestrzeganie zasad higieny osobistej, zwłaszcza mycia rąk po opuszczeniu toalety oraz przygotowywania produktów spożywczych z zachowaniem zasad higieny i poddawania ich w miarę możliwości zabiegom termicznym bezpośrednio przez przekazaniem do spożycia. W szczególności należy zwrócić uwagę na mycie owoców i warzyw, w tym sałaty, także pakowanej.

          Ważne jest prowadzenie szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, wykonywanie tych szczepień jest głównie zalecane osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zahorowań na WZW typu A, osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi oraz dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A.

Osoba sporządzająca dokument:

Anna Stejakowska