Zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego - dane na dzień 19.01.2018r., godz. 9.00

Stan na dzień 25.08.2017r.

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, iż na terenie powiatu poznańskiego od lutego br. do dnia 25.08.2017r. zarejestrowano 141 zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A dotyczące mieszkańców miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Zachorowania dotyczą 10 kobiet w wieku od 21 do 69 lat oraz 131 mężczyzn w wieku od 9 do 60 lat. Na dzień 25.08.2017r. hospitalizowanych jest 13 mieszkańców miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

Stan na dzień 18.08.2017r.

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, iż na terenie powiatu poznańskiego od lutego br. do dnia 18.08.2017r. zarejestrowano 135 zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A dotyczące mieszkańców miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Zachorowania dotyczą 9 kobiet w wieku od 21 do 69 lat oraz 126 mężczyzn w wieku od 9 do 60 lat. Na dzień 18.08.2017r. hospitalizowanych jest 23 mieszkańców miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

Stan na dzień 11.08.2017r.

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, iż na terenie powiatu poznańskiego od lutego br. do dnia 11.08.2017r. zarejestrowano 113 zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A dotyczące mieszkańców miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Zachorowania dotyczą 8 kobiet w wieku od 21 do 69 lat oraz 105 mężczyzn w wieku od 9 do 60 lat. Na dzień 11.08.2017r. hospitalizowanych jest 17 mieszkańców miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

Stan na dzień 25.07.2017r.

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, iż na terenie powiatu poznańskiego od lutego br. do dnia 25.07.2017r. zarejestrowano 83 zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A dotyczące mieszkańców miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Zachorowania dotyczą 6 kobiet w wieku od 21 do 69 lat oraz 77 mężczyzn w wieku od 9 do 60 lat. Na dzień 25.07.2017r. hospitalizowanych jest 14 mieszkańców miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

Stan na dzień 14.07.2017r.

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, iż na terenie powiatu poznańskiego od lutego br. do dnia 14.07.2017r. zarejestrowano 67 zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A dotyczące mieszkańców miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Zachorowania dotyczą 6 kobiet w wieku od 21 do 69 lat oraz 61 mężczyzn w wieku od 9 do 56 lat. Na dzień 14.07.2017r. hospitalizowanych jest 14 mieszkańców miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

Stan na dzień 03.07.2017r.

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, iż na terenie powiatu poznańskiego od lutego br. do dnia 03.07.2017r. zarejestrowano 50 zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A dotyczące mieszkańców miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Zachorowania dotyczą 5 kobiet w wieku od 21 do 69 lat oraz 45 mężczyzn w wieku od 9 do 54 lat. Na dzień 03.07.2017r. hospitalizowanych jest 6 mieszkańców miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

Stan na dzień 23.06.2017r.

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, iż na terenie powiatu poznańskiego od lutego br. do dnia 23.06.2017r. zarejestrowano 41 zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A dotyczące mieszkańców miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Zachorowania dotyczą 5 kobiet w wieku od 21 do 69 lat oraz 36 mężczyzn w wieku od 9 do 54 lat. Na dzień 23.06.2017r. hospitalizowanych jest 6 mieszkańców miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

Stan na dzień 19.06.2017r.

        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, iż na terenie powiatu poznańskiego od lutego br. do dnia 19.06.2017r. zarejestrowano 37 zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A dotyczące mieszkańców miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Zachorowania dotyczą 5 kobiet w wieku od 21 do 69 lat oraz 32 mężczyzn w wieku od 9 do 54 lat. Na dzień 19.06.2017r. hospitalizowanych jest 5 mieszkańców miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

Stan na dzień 12.06.2017r.

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, iż na terenie powiatu poznańskiego od lutego br. do dnia 12.06.2017r. zarejestrowano 32 zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A dotyczące mieszkańców miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Zachorowania dotyczą 5 kobiet w wieku od 21 do 69 lat oraz 27 mężczyzn w wieku od 9 do 54 lat. Na dzień 12.06.2017r. hospitalizowanych jest 9 mieszkańców miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

Stan na dzień 05.06.2017r.

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, iż na terenie powiatu poznańskiego od lutego br. do dnia 05.06.2017r. zarejestrowano 26 zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A dotyczące mieszkańców miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Zachorowania dotyczą 4 kobiet w wieku od 21 do 69 lat oraz 22 mężczyzn w wieku od 9 do 54 lat. Na dzień 05.06.2017r. hospitalizowanych jest 9 mieszkańców miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

Stan na dzień 24.05.17r. godz. 13.00

          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, iż na terenie powiatu poznańskiego od lutego br. do dnia 24.05.17r. zarejestrowano 17 zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A dotyczące mieszkańców miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Zachorowania dotyczą 3 kobiet w wieku od 21 do 69 lat oraz 14 mężczyzn w wieku od 20 do 44 lat, wszystkie osoby, u któych rozpoznano wzw typu A były hospitalizowane. Na dzień 24.05.17r. hospitalizowanych jest 5 osób. Wśród zachorowań obecnie nie odnotowano osób chorych na WZW typu A, które pracowałyby w sektorze spożywczym. Prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne, nadzorem epidemiologicznym objęto osoby będące w bezpośrednim kontakcie z chorymi.

         Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) wynika, iż w okresie od lutego 2016r. do kwietnia 2017r. odnotowano 674 przypadki zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A zarejestrowanych w 13 krajach Europy.

         ***

 Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A) to choroba zakaźna wywołana przez wirusa HAV (Hepatitis A Virus), który jest odporny na działanie czynników zewnętrznych, tj. temperatura, substancje chemiczne. Zakażenie szerzy się głównie drogą pokarmową, drogą zakażeń typu kałowo-doustnych, a także przez zakażone produkty żywnościowe (zwłaszcza warzywa, owoce, owoce morza, niepoddane skutecznej obróbce termicznej), a także przez wodę zakażoną przez osoby wydalające wirusa HAV z kałem, niepoddaną skutecznym zabiegom dezynfekcyjnym. Do zakażenia może dojść również drogą kontaktów seksualnych. Istnieje potencjalne, choć niewielkie ryzyko zakażenia drogą naruszenia ciągłości tkanek (drogą krwi).

          U osób dorosłych częstym objawem zakażenia HAV jest żółtaczka, której towarzyszą objawy ogólne, tj. gorączka, brak apetytu, nudności, wymioty. Objawy te pojawiają się 2-7 tygodni od momentu zakażenia i mogą trwać nawet przez wiele tygodni. Osoby zakażone HAV są zakaźne nawet w okresie 2 tygodni przed pojawieniem się u nich pierwszych objawów i około tygodnia (czasami więcej) po ich ustąpieniu.

          Zapobieganie zachorowaniom na wirusowe zapalenie wątroby typu A, to głównie przestrzeganie zasad higieny osobistej, zwłaszcza mycia rąk po opuszczeniu toalety oraz przygotowywania produktów spożywczych z zachowaniem zasad higieny i poddawania ich w miarę możliwości zabiegom termicznym bezpośrednio przez przekazaniem do spożycia. W szczególności należy zwrócić uwagę na mycie owoców i warzyw, w tym sałaty, także pakowanej.

          Ważne jest prowadzenie szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, wykonywanie tych szczepień jest głównie zalecane osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zahorowań na WZW typu A, osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi oraz dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A.