Suplementy diety - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Suplementy diety

Zgodnie z art. 29 Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia suplementy diety wprowadzane po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego celem monitorowania produktów wprowadzanych do obrotu.

W tym celu należy złożyć powiadomienie w formie dokumentu elektronicznego, powstałego poprzez wprowadzenie danych do elektronicznego formularza powiadomienia, który znajduje się na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego w zakładce: Elektroniczny System Powiadamiania.

Dane obowiązkowe, które należy umieścić w powiadomieniu:

W myśl art. 3 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia suplement diety to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego.

Dlatego też w swoim składzie suplementy diety mogą zawierać witaminy i składniki mineralne, które naturalnie występują w żywności i spożywane jako jej część oraz inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny.

Znakowanie suplementów diety

Środek spożywczy, w tym suplement diety, swoim oznakowaniem obejmuje wszelkie informacje w postaci napisów i innych oznaczeń, które są umieszczone na opakowaniu, etykiecie, obwolucie, ulotce oraz wszelkich dokumentach dołączonych do środka spożywczego.

Wprowadzając do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej suplement diety należy przestrzegać przepisów prawa dotyczących oznakowania, które można podzielić na obowiązkowe oraz dobrowolne.

W ramach oznakowania obowiązkowego stosuje się przepisy dotyczące Rozporządzenia (UE) nr Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…) ( Dz. Urz. UE L Nr 304, str. 18)
.
Elementem dobrowolnym oznakowania jest oświadczenie żywieniowe i zdrowotne, które regulowane jest przez Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. UE L 404 z 31.12.2006) oraz Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz.Urz.UE L 136/1z25.5.2012), które ulega zmianie poprzez uzupełnianie o nowe oświadczenia. W ramach stosowania ww. przepisów dopuszcza się korzystanie z oświadczeń znajdujących się na tzw. liście pending. Oświadczenia te mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorców do czasu podjęcia przez Komisję ostatecznej decyzji.

Informacje nt. wykazów dozwolonych do stosowania w oznakowaniu oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Oprócz informacji przewidzianych w Rozporządzeniu unijnym 1169/2011, opakowany środek spożywczy (suplement diety) powinien posiadać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 następujące informacje:

Oznakowanie, prezentacja i reklama suplementów diety nie może wprowadzać konsumentów w błąd, w szczególności:

Ponadto oznakowanie, prezentacja i reklama suplementów diety nie może przypisywać tym produktom właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób ludzi bądź też odwoływać się do takich właściwości.

Przepisy prawa dotyczące suplementów diety dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego w zakładce: Prawo → Żywność → ŚSPŻ, suplementy diety, żywność wzbogacana.

Michał Ostrowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-18
Data publikacji:2017-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Michał Ostrowski
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Witczak
Liczba odwiedzin:8871