MAMO, TATO - CO WY NA TO? - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

MAMO, TATO - CO WY NA TO?

Nowy program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Cele szczegółowe programu to:

Pomocą w do realizacji programu będzie broszurka dla dzieci oraz rodziców opracowana przez pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Poznaniu we współpracy z dr n. hum. Ewą Kacperek – Golimowską. Broszurka zawiera cenne informacje jak „żyć pod jednym dachem z przedszkolakiem” oraz zadania dla dzieci. W materiale przedstawiono również wybrane elementy zdrowego stylu życia.

Zapraszamy placówki przedszkolne do udziału w programie.

 

Aleksandra Tymińska

Artykuły

Podsumowanie II edycji programu

11 września 2020

Do II edycji programu zgłosiło się 106 placówek z terenu Poznania i gmin powiatu poznańskiego. Ze względu na zamknięcie przedszkoli związane z pandemią, w 11 przypadkach nie udało się zrealizować programu. Niektóre przedszkola realizację programu częściowo kontynuowały w formie on line. Ostatecznie program przeprowadzono w 95 placówkach, a edukacją objęto 3290 dzieci pięcio- i sześcioletnich oraz ich rodziców i opiekunów.

Program został bardzo pozytywnie oceniony przez wychowawców przedszkolnych, którzy podkreślają, że jego treści wpisują się w podstawę programową, a otrzymane materiały są świetną pomocą dydaktyczną. Broszury adresowane zarówno do rodziców jak i dzieci zawierają ważne zagadnienia dot. wychowania, rozwoju i zdrowia dzieci. Zdaniem przedszkolnych koordynatorów  programu, jego realizacja wzbogaca wiedzę i zainteresowania dzieci, a rodzicom uświadamia ważne zagadnienia dotyczące wychowania i rozwoju dzieci.

Dziękujemy wszystkim realizatorom programu i zachęcamy do jego kontynuacji w kolejnym roku szkolnym.

Aleksandra Tymińska

Podsumowanie I edycji programu "Mamo, Tato - co Wy na to?"

27 sierpnia 2019

W czerwcu 2019 r. zakończyła się realizacja pilotażowej edycji nowego programu edukacyjnego, do której włączyło się 91 przedszkoli z terenu miasta i powiatu poznańskiego. Programem objęto 3326 dzieci oraz ich rodziców i opiekunów.

Program został bardzo dobrze przyjęty zarówno przez kadrę pedagogiczną, jak i rodziców. Zdaniem przedszkolnych koordynatorów program jest bardzo pomocny w pracy dydaktycznej i wpisuje się w realizację zamierzeń związanych z edukacją prozdrowotną. Dobrze oceniono treści zawarte w broszurze, która wg nauczycieli w sposób prosty i rzeczowy przekazuje najważniejsze informacje, udziela odpowiedzi na pytania najczęściej nurtujące rodziców. Ciekawe zadania, zaproponowane w programie podobały się dzieciom i sprawiły im przyjemność, przede wszystkim dla tego, że spędziły czas podczas ich rozwiązywania z rodzicami. Zdaniem rodziców informacje zawarte w broszurze pomogły zrozumieć problemy rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego ich dzieci, a ciekawe treści i zadania pomogły dzieciom zapamiętać i utrwalić zachowania prozdrowotne.

Dziękujemy gronu pedagogicznemu zaangażowanemu w realizację programu za wkład pracy włożony w edukację dzieci i rodziców oraz za wypełnienie i przesłanie do nas sprawozdań z podejmowanych działań.

Zachęcamy do kontynuacji programu w drugiej edycji.

Aleksandra Tymińska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-15
Data publikacji:2019-01-15
Osoba sporządzająca dokument:Aleksandra Tymińska
Osoba wprowadzająca dokument:Radosław Dopierała
Liczba odwiedzin:15809