Jesteś tutaj: Start / Oddziały / Nadzór Sanitarny

Nadzór Sanitarny

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Tel. (61) 64 67 884
Fax: (61) 64 67 836
e-mail: nadzor.zapobiegawczy@psse-poznan.pl

Kierownik
mgr inż. Karolina Ligocka

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

1) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2) opiniowanie dokumentacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

3) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych;

4) kontrola obiektów w trakcie ich realizacji w zakresie zgodności z wymogami higienicznymi i zdrowotnymi określonymi w obowiązujących przepisach;

5) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych;

6) wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i realizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;