Promocja Zdrowia - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Promocja Zdrowia


Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Tel. (61) 64 67 880

e-mail: oswiata.zdrowotna@psse-poznan.pl

Kierownik
mgr Hanna Jankowska


Do zadań Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

1) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności
w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia;


2) pobudzanie aktywności prozdrowotnej jednostki i społeczeństwa na rzecz zdrowia, propagowanie zasad zdrowego stylu życia;


3) wdrażanie, monitoring i ocena realizowanych działań z zakresu profilaktyki chorób
i promocji zdrowia;

4) organizowanie i prowadzenie szkoleń i narad, udzielanie wsparcia organizacyjnego, metodycznego i merytorycznego dla potrzeb realizowanych programów, przeprowadzanych akcji i innych działań prozdrowotnych;

5) opracowywanie i wydawanie materiałów do realizowanych działań prozdrowotnych oraz dystrybucja materiałów;

6) współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, mediami lokalnymi oraz innymi partnerami w ramach podejmowanych działań prozdrowotnych realizowanych na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego;

7) redagowanie strony internetowej Powiatowej Stacji w ramach zadań realizowanych przez oddział.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-10
Data publikacji:2017-01-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6271