Jesteś tutaj: Start / Oddziały / Epidemiologia

Epidemiologia

Oddział Epidemiologii

Tel. (61) 64 67 861
Fax: (61) 64 67 837
e-mail: epidemiologia@psse-poznan.pl

p. o. Kierownika
mgr Weronika Gołąbek

 

Oddział Epidemiologii realizuje zadania przypisane wchodzącym w jego skład sekcjom:

Sekcja Zapobiegania i Zwalczania Chorób Zakaźnych i Zakażeń:

1) nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, inwazyjnych, zakażeń oraz zatruć pokarmowych;

2) przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych oraz opracowywanie ognisk epidemicznych w przypadku zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej oraz zgonu z powodu tych chorób lub uzyskania dodatniego wyniku badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;

3) prowadzenie działań profilaktycznych i przeciwepidemicznych;

4) dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych;

Sekcja Nadzoru Epidemiologicznego w Podmiotach Leczniczych:

1) nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem zakażeniom szpitalnym i szerzeniu się czynników alarmowych;

2) prowadzenie nadzoru nad zgłaszalnością chorób zakaźnych, zakażeń oraz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłaszaniu;

3) sprawowanie nadzoru nad drobnoustrojami wielolekoopornymi (alarmowymi), zwłaszcza nad pałeczkami z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzającymi karbapenemazy typu NDM;

Sekcja Szczepień Ochronnych:

1) monitorowanie realizacji obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych oraz prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z zakresu szczepień ochronnych;

2) przeprowadzanie nadzoru w zakresie dokumentacji dotyczącej szczepień ochronnych, prawidłowej gospodarki szczepionkami oraz oceny warunków higieniczno-sanitarnych punktów szczepień w podmiotach leczniczych;

3) sprawowanie nadzoru nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi (NOP) poprzez monitorowanie, analizę zgłaszanych przez lekarzy niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz prowadzenie powiatowego rejestru niepożądanych odczynów poszczepiennych;

4) sporządzanie rocznych zapotrzebowań na preparaty szczepionkowe do realizacji Programu Szczepień Ochronnych;