Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Strona główna

Witamy na naszej stronie

Niepodlegla

---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                           

                                                                                                                       Telefony alarmowe

 

KORONAWIRUS 2019-nCoV - informacje

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Najnowsze aktualności

Zaproszenie Głównego Inspektora Sanitarnego do udziału w konkursie "Szkoła wolna od używek"

10 marca 2020

Poniżej do pobrania zaproszenie Głównego Inspektora Sanitarnego do udziału w konkursie "Szkoła wolna od używek".

Czytaj więcej o: Zaproszenie Głównego Inspektora Sanitarnego do udziału w konkursie "Szkoła wolna od używek"
Przejdź do - e-papierosy

Konkurs dla klas V szkół podstawowych "Palić, nie palić - oto jest pytanie?"

18 lutego 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu zaprasza uczniów klas V szkół podstawowych do udziału w  konkursie na apel pod hasłem „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”.

Zuzanna Jaskot
Czytaj więcej o: Konkurs dla klas V szkół podstawowych "Palić, nie palić - oto jest pytanie?"

IV edycja konkursu "Szkoła wolna od używek"

10 lutego 2020

Zapraszamy do udziału IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”. Konkurs realizowany jest w ramach utrzymania trwałości rezultatów Projektu KIK/68, skierowany jest do szkół ponadpodstawowych, które uczestniczą lub nie uczestniczą w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Beata Rutkowska
Czytaj więcej o: IV edycja konkursu "Szkoła wolna od używek"

Nowy system powiadamiania wprowadzania do obrotu środków spożyczych prowadzony przez Główny Inspektorat Sanitarny

29 stycznia 2020

W roku 2020 zaszły istotne zmiany dotyczące procedury powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności. Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz. U. z 2019 r. poz. 2499).

Czytaj więcej o: Nowy system powiadamiania wprowadzania do obrotu środków spożyczych prowadzony przez Główny Inspektorat Sanitarny

Informacje dla importerów żywności

21 listopada 2019

Zmiana przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego

Od dnia 14 grudnia 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy unijne dotyczące importu żywności z państw trzecich.

Czytaj więcej o: Informacje dla importerów żywności

Materiał informacyjny na temat elektronicznych papierosów

15 października 2019

Informujemy, iż Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy  Ministerstwem Edukacji Narodowej opracował materiał informacyjny dla kadry pedagogicznej szkół, rodziców i uczniów, w którym przestrzega przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z elektronicznymi papierosami.

Zuzanna Jaskot
Czytaj więcej o: Materiał informacyjny na temat elektronicznych papierosów

Jubileusz 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce

9 października 2019

Jubileusz 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce

Dnia 07 października 2019 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie

Czytaj więcej o: Jubileusz 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce

Zastosowanie etykiet typu "peel off" w oznakowaniu środków spożywczych

9 września 2019

Poniższy artykuł przedstawia stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego, które zostało uzgodnione z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównym Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno — Spożywczych oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Czytaj więcej o: Zastosowanie etykiet typu "peel off" w oznakowaniu środków spożywczych
Przejdź do -

Informacja dotycząca możliwości kupowania żywności do własnych opakowań przyniesionych przez klientów

9 września 2019

W zakresie wymagań higienicznych przedsiębiorcy branży spożywczej są obowiązani do przestrzegania przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319)

Rozporządzenie to nakłada na przedsiębiorców określone obowiązki, jednakże nie reguluje szczegółowo kwestii wymagań higienicznych, a pozostawia dużą swobodę w ich spełnianiu – określa kryteria, które muszą być spełnione, aby został osiągnięty cel, jakim jest bezpieczeństwo żywności. Powyższe przepisy nie odnoszą się do tak szczegółowych kwestii, jak kupowanie żywności (wędlin, sera, mięsa) do własnych opakowań klientów.

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca możliwości kupowania żywności do własnych opakowań przyniesionych przez klientów