Higiena Żywności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oddział Higieny Żywności

Tel. (61) 64 67 874
Fax: (61) 64 67 831
e-mail: higiena.zywnosci@psse-poznan.pl

Kierownik
mgr inż. Krystyna Cegiel - Pawełek

 

 W ramach Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

realizowane są zadania przypisane wchodzącym w jego skład sekcjom.

 Do podstawowych zadań Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należy w szczególności:

 • realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym nadzór nad warunkami produkcji i obrotu oraz bezpieczeństwem zdrowotnym środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
 • przygotowywanie projektów decyzji w sprawie opłat za wykonane czynności zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017, poz. 149);
 • ocena bezpieczeństwa żywności produkcji krajowej, pochodzenia unijnego oraz z importu, w tym pobór próbek, interpretacja wyników i wydawanie orzeczeń;
 • pobór próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków do badań w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności;
 • podejmowanie działań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do kosmetyków.

 Do zadań Sekcji Nadzoru nad Żywnością i Żywieniem należy w szczególności:

 • sprawdzanie realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w obiektach produkcji i obrotu żywnością;
 • udział w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach wystąpienia ognisk zatruć pokarmowych;
 • prowadzenie urzędowych kontroli w zakładach produkcji i obrotu żywności i żywienia;
 • przygotowywanie informacji o stanie sanitarnym zakładów żywnościowo-żywieniowych dla organów administracji rządowej i samorządowej;
 • sprawowanie nadzoru zapobiegawczego, w tym udział w odbiorach zakładów żywnościowo-żywieniowych
 • prowadzenie oceny jakości żywienia różnych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i sporządzanie informacji z tego zakresu dla organów administracji rządowej i samorządowej;
 • prowadzenie i uaktualnianie elektronicznej bazy danych dotyczącej zakładów żywnościowo-żywieniowych;

Do zadań Sekcji Nadzoru nad Importem oraz Przedmiotami Użytku

należy w szczególności:

 • prowadzenie urzędowych kontroli w zakładach produkcji i obrotu materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz zakładach produkcji kosmetyków;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących kosmetyków w zakresie warunków produkcji, znakowania oraz posiadanej dokumentacji;
 • sprawdzanie realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w obiektach produkcji materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 • wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze, materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością przekraczające granicę;
 • wystawianie świadectw o przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu;
 • redagowanie strony internetowej Powiatowej Stacji w ramach zadań realizowanych przez oddział.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michał Ostrowski

Artykuły

Informacja o zastosowaniu nasion chia

27 lipca 2017

Główny Inspektor Sanitarny otrzymał informację o niedozwolonym zastosowaniu nasion szałwii hiszpańskiej (chia) w niektórych kategoriach środków spożywczych
(np. jogurtów, deserów). Nasiona chia zostały wg Komisji Europejskiej zakwalifikowane jako nowa żywność.

Czytaj więcej o: Informacja o zastosowaniu nasion chia

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-10
Data publikacji:2017-01-10
Osoba sporządzająca dokument:Michał Ostrowski
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Witczak
Liczba odwiedzin:13178

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-03-22 06:45:57Tomasz WitczakZmiana treści Higiena Żywności